αφίσες της Συντονιστικής Συνέλευσης Αλληλεγγύης στον αγώνα των κατοίκων της Β.Α. Χαλκιδικής

Οι 2 αφίσες της συντονιστικής συνέλευσης:
sk2

skouries1 net

This entry was written by senzaclassi , posted on Monday November 11 2013at 02:11 am , filed under αφίσες and tagged , , , . Bookmark the permalink . Post a comment below or leave a trackback: Trackback URL.

Comments are closed.

css.php