για το συντονιστικό αναρχικών κοινοτήτων αγώνα στα νότια και ανατολικά της Αθήνας

Την Τρίτη 2-10 το συντονιστικό αναρχικών κοινοτήτων στα νότια και ανατολικά της Αθήνας πραγματοποιήσε μαζική παρέμβαση στην Ηλίουπολη.
Οι αφίσες του συντονιστικού που κολλήθηκαν :

ελευθερία ή βαρβαρότητα

BARBAROTHTA-page-0

θέρος τρύγος πόλεμος

theros trygos polemos-page-0

το κείμενο της συλλογικότητας μας που μοιράστηκε στην παρέμβαση:

Στη σημερινή συγκυρία, τα αφεντικά προκειμένου να διατηρήσουν τα κέρδη τους εντείνουν την επίθεση στα εργαζόμενα κομμάτια και χαμηλότερα στρώματα της κοινωνίας. Η επίθεση αυτή εκφράζεται μέσα από μειώσεις μισθών που πολλές φορές δεν επαρκούν ούτε για τις βασικές ανάγκες, απολύσεις αυτών που «περισσεύουν», αύξηση εκμετάλλευσης ντόπιων και μεταναστών μέσω της «μαύρης» και επισφαλούς εργασίας. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω τα αφεντικά με αγαστή συνεργασία του αστικού κράτους, προωθούν μια σειρά μεθόδων καταστολής και αδρανοποίησης των θιγόμενων κομματιών της κοινωνίας. Ειδικότερα κλιμακώνεται η κρατική βία μέσω της αστυνομοκρατίας , καλλιεργείται ένα κλίμα φόβου και ανασφάλειας για το μέλλον και ενεργοποιούνται τα πιο αντιδραστικά αντανακλαστικά της κοινωνίας(«κοινωνικός κανιβαλισμός» μέσα από την υπόδειξη «αποδιοπομπαίων τράγων» όπως οι μετανάστες ή δημόσιοι υπάλληλοι, εκφασισμός και άνοδος των ναζιστών).

Θεωρούμε πως η παραπάνω συνθήκη δεν είναι αποτέλεσμα κακής διαχείρισης αλλά είναι η ουσία του ίδιου του καπιταλισμού. Ο αγώνας για μας και για άλλες ομάδες που παρεμβαίνουν στο κοινωνικό πεδίο είναι τόσο αντικρατικός όσο και αντικαπατιλιστικός. Στο σύνολο τους οι ομάδες αυτές αποτελούν τον χώρο του κοινωνικού αναρχισμού και υπάρχουν σε πανελλαδική εμβέλεια. Η συνεργασία των ομάδων αυτών δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο ,μέχρι τώρα όμως γινόταν κατά κύριο λόγο σε επίπεδο ευκαιριακό και για ορισμένα ζητήματα. Πιστεύουμε πως είναι αναγκαιότητα οι αναρχικές ομάδες να οργανωθούν πιο συνολικά, διότι όχι μόνο προσφέρει αύξηση του ποσοτικού επιπέδου των δυνάμεων μας αλλά και γιατί είναι θέση μας πως ο αυθορμητισμός ξεκινάει και λειτουργεί προωθητικά, όμως δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει συντεταγμένα και με σαφή στόχο και «ξεφουσκώνει». Με το σκεπτικό αυτό λοιπόν και ξεκινώντας από τις γειτονιές αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στο Συντονιστικό αναρχικών κοινοτήτων αγώνα στα Νότια και Ανατολικά της Αθήνας.

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να παρουσιάσουμε συνοπτικά τη δικιά μας οπτική γύρω από το Συντονιστικό. Όπως αναφέραμε συμμετέχουν αναρχικές ομάδες από τα νότια και τα ανατολικά της Αθήνας. Οι πολιτικές μας συμφωνίες είναι αποτέλεσμα συνδιαμόρφωσης και όχι επιβολής από κάποιου είδους ανώτερη και πεφωτισμένη ηγεσία. Μέσα από το συντονιστικό είναι δυνατή η ύπαρξη ενός πιο ενοποιημένου και ισχυρού αναρχικού λόγου ο οποίος να είναι προσιτός στο κοινωνικό πεδίο.

Θα θέλαμε να καταστεί σαφές πως ο συντονισμός αυτός δε δημιουργήθηκε για να πάρει στα χέρια του κάποιου είδους εξουσία, αλλά για να λειτουργήσει προωθητικά για τον κοινωνικό ξεσηκωμό και για να δείξει το δρόμο της αυτοοργάνωσης.

Τέλος πιστεύουμε πως οι τρόποι οργάνωσης αντανακλούν την κοινωνία που οραματιζόμαστε και πως ο μοναδικός τρόπος για να ανατραπεί ολοκληρωτικά το υπάρχον σύστημα είναι η κοινωνική επανάσταση.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

senza classi
ελευθεριακή συλλογικότητα